Discuz! Board

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 6204|ตอบกลับ: 11

เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน

[คัดลอกลิงก์]

กระทู้

โพสต์

20

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
20
ด้วยเทศบาลตำบลพันเสา   จะจัดการแข่งขันเรือประเพณีท้องถิ่นเชื่อมความสามัคคี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี  2553 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม   2553  ตั้งแต่เวลา  08.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  บริเวณบึงลับ  หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา  เพื่อเป็นการฟื้นฟู  ส่งเสริม  สืบทอด  และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขันและรางวัล   ดังต่อไปนี้

                1.     การแข่งขันเรือ  7  ฝีพาย ประเภททั่วไป
                        1.1     ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน ฯ                 พร้อมเงินรางวัล  7,000.- บาท
                        1.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ         พร้อมเงินรางวัล  5,000.- บาท
                        1.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ         พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท
                        1.4     รองชนะเลิศอันดับ  3                          ได้รับเงินรางวัล  1,000.- บาท
                2.     การแข่งขันเรือประเภทเรือพื้นบ้าน 2  ฝีพาย   ภายในเขตตำบลพันเสา
                        2.1     ชนะเลิศ                     ได้รับถ้วยเกียรติยศ             พร้อมเงินรางวัล  5,000.- บาท
                        2.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ         พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท
                        2.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ         พร้อมเงินรางวัล  2,000.- บาท
                        2.4     รองชนะเลิศอันดับ  3                          ได้รับเงินรางวัล  1,000.- บาท

                รับสมัครเรือเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ถึงวันที่  10 สิงหาคม  2553  เวลา  12.00  น.  จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน  วันที่  10  สิงหาคม  2553  เวลา  13.00  น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา

                จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ    ณ    วันที่    20    กรกฎาคม    พ.ศ.    2553                                                                                             (นายปกรณ์  หงษ์วิเศษ)
                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา


สอบถามเพิ่มเติมที่
นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์  นักพัฒนาชุมชน 0873119163

กระทู้

โพสต์

0

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 2010-7-28 09:03:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารครับ กีฬาสร้างความสามัคคี วันที่12สิงหาคม วันแม่แห่งชาติมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆนะครับ

กระทู้

โพสต์

20

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
20
 เจ้าของ| โพสต์ 2010-8-7 00:57:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับ  หากเพื่อนๆว่างมาเที่ยวกันนะครับ

กระทู้

โพสต์

218

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
218
โพสต์ 2010-8-7 01:53:48 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนมากคับ

กระทู้

โพสต์

20

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
20
 เจ้าของ| โพสต์ 2010-8-11 13:39:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ทะเบียนเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีท้องถิ่นเชื่อมความสามัคคี  ประจำปี  2553
เทศบาลตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดี ที่  12  สิงหาคม  2553  ณ  บึงลับ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
ประเภท  7  ฝีพาย
-------------------------------------------------------
ลำดับที        ชื่อเรือ        ชื่อผู้จัดการเรือ/เจ้าของเรือ        ที่อยู่ผู้จัดการ/เจ้าของเรือ        ลายมือชื่อผู้จัดการ/เจ้าของเรือ        ลายมือชื่อกรรมการรับเรือ        หมายเหตุ

1        พรกิติรัตน์รชนะชล        นายทัศนชัย ขุนมธุรส        33/1 ม.7 ต.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก                        081-6295950
2        พรชนะชล        นายทัศนชัย ขุนมธุรส        33/1 ม.7 ต.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก                        081-6295950
3        เทพธนูทอง        นายบุญธรรม ธูปส้มซ่า        123/1 ม.7 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        083-6277712
4        สิงห์หมู่ 3        นายจรัญ บุญคง        99/9 ม.3 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        081-6050544
5        เทพมงคล        นายพิษณุ รุ่งเรืองศักดิ์        4 ม.5 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก                        087-3075438
6        เทพสุรสีห์ 1        นายปิยพันธ์ พูลทวี        81 ม.2 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        086-9368323
7        เทพสุรสีห์ 2        นายปิยพันธ์ พูลทวี        81 ม.2 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        086-9368323
8        แม่พายสกัด        นายปิยพันธ์ พูลทวี        81 ม.2 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        086-9368323
9        สิงห์ 99        นายวันจักรี กลิ่นแย้ม        99/1 ม.9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม                        086-2053906
10        เจ็ดดาวทอง        นายวันจักรี กลิ่นแย้ม        99/1 ม.9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม                        086-2053906
11        พรหัสนัย 1        นายเสนาะ พงษ์พานิช        19 ม.9 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม                        087-3103624
12        พรหัสนัย 2        นายเสนาะ พงษ์พานิช        19 ม.9 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม                        087-3103624
13        เจ้าแม่ก้านทอง        นายสุชิน แก้วช้าง        31/1 ม.5 ต.สามง่าม จ.พิจิตร                        080-5050785
14        เพชรมงคลชัย        นายนิคม  พันมา        149 ม.1 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        081-5335352
15        น้องจันทกาณร์        นายพรายรน ศรีเมือง        36/1 ม.3 ต.บ้านคลอง จ.พิษณุโลก                        081-9532511
16        เทียบนที        นายบุญสืบจันทร์กล้า        88/3 ม.19 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        081-5334052
17        แม่พิมพ์ทอง        นายบุญสืบจันทร์กล้า        88/3 ม.19 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        081-5334052
18        เทพศักดิ์ดา        นางพิม เกิดแพร        12/4 ม.4 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        089-2706435
19        สาวลีโอ        น.ส.ภาวินี จาดเปรม        65 ม.5 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        080-5091766

20        มนต์หลวงพ่อทรัพย์        นายสมบูรณ์ นาหมัน        98 ม.5 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        087-5544053
21        สิงห์หมู่ 8        นายสละ  ไม้สมซ่า        33/1ม.8 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        087-7358107
22        แม่ขวัญมงคลทอง        นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง        72/2 ม.6 ต.วัดพริก จ.พิษณุโลก                        0872061646
23        แม่สาวน้อย        นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง        72/2 ม.6 ต.วัดพริก จ.พิษณุโลก                        0872061646
24        พรปู่ดำ        นายบุญโฮม  สืบชัย        99/1 ม.1 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        0875739642
25        ห้างทองเอกพรรณ        นายบุญโฮม  สืบชัย        99/1 ม.1 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        0875739642
268        สร้อยสำโรง        นายจีรศักดิ์  อุณเรศ        78 ม.5 ต.ท้อแท้ จ.พิษณุโลก                        0875739642
27        เชษฐ์สีทอง        นางสมควร สอนปากพิง        96 ม.5 ต.กำแพงดิน จ.พิจิตร                        088-1589335
28        สาววารี        นายโชติ  ชอนหนองบอน        19/1 ม.8 ต.ไผ่ล้อม จ.พิษณุโลก

กระทู้

โพสต์

0

เครดิต

ผู้ดูแลการปฏิบัติหน้าที่

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
0
โพสต์ 2010-8-12 18:48:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยนะครับ

กระทู้

โพสต์

20

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
20
 เจ้าของ| โพสต์ 2010-8-12 18:59:33 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลพันเสา
เรื่อง  ประกาศผลการแข่งขันเรือประเพณีท้องถิ่นเชื่อมความสามัคคี 2553
--------------------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลพันเสา ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่  กำหนดจัดการแข่งขันเรือประเพณีท้องถิ่น เชื่อมความสามัคคี ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  ประจำปี  2553  ขึ้น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณบึงลับ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟู  ส่งเสริม  สืบทอด  และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และปลูกฝังความสามัคคีของคนในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนสนใจและรักการกีฬา  ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  บัดนี้การแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงขอประกาศผลการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันเรือ  7  ฝีพาย ประเภททั่วไป ประเภท ก.
                1.1     ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน ฯ  พร้อมเงินรางวัล  7,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่  แม่ขวัญมงคลทอง (นายสวน  เจริญสุขรุ่งเรือง)
                1.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  5,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่  เทพมงคล  (นายพิษณุ รุ่งเรืองศักดิ์)
                1.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่   แม่สาวน้อย   (นายสวน  เจริญสุขรุ่งเรือง)
                1.4     รองชนะเลิศอันดับ  3 ได้รับเงินรางวัล  1,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่   สาววารี  (นายโชติ  ชอนหนองบอน)

2.การแข่งขันเรือ  7  ฝีพาย ประเภททั่วไป ประเภท ข.
                2.1     รางวัลชนะเลิศ        ได้รับถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล  4,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่    เทียบนที  (นายบุญสืบ   จันทร์กล้า)
                2.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล  3,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่     สิงห์หมู่ 3  (นายจรัญ   บุญคง)
                2.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล  2,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่   น้องจันทกาณร์ (นายพรายรน   ศรีเมือง)
                2.4     รองชนะเลิศอันดับ  3  เงินรางวัล  1,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่    ห้างทองเอกพรรณ (นายชำนาญ   ศรีบัว)

        3. การแข่งขันเรือประเภทเรือพื้นบ้าน 2 ฝีพาย ในเขตตำบลพันเสา
                3.1     ชนะเลิศ        ได้รับถ้วยเกียรติยศ             พร้อมเงินรางวัล  5,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่   หนองตะกู  หมู่ที่ 10
                3.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่  เทพประทานพร   หมู่ที่ 9
                3.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  2,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่     ตาลเดี่ยว     หมู่ที่ 3  
                3.4     รองชนะเลิศอันดับ  3  ได้รับเงินรางวัล  1,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่  พรแสวง   หมู่ที่ 5

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                        ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2553

                                          (นายปกรณ์  หงษ์วิเศษ)
                                       นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา

กระทู้

โพสต์

20

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
20
 เจ้าของ| โพสต์ 2010-8-12 19:00:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณที่มาเที่ยวกันมากมายครับ

กระทู้

โพสต์

0

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
0
โพสต์ 2010-8-12 19:29:37 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เดี๋ยวปีหน้าจะส่งเรือจากสุโขทัยไปร่วมแข่งขันด้วยนะครับ

กระทู้

โพสต์

20

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
20
 เจ้าของ| โพสต์ 2010-8-18 00:33:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ยินดีครับ ปีหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้เร็วกว่านี้ครับ
*ตอบกลับด่วน:
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

โหมดเฉพาะข้อความ|โหมดมือถือ|รายชื่อผู้ถูกระงับบัญชี|Comsenz Inc.  

GMT+7, 2017-7-22 23:42 , Processed in 0.044771 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้