ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

สุดยอดเว็บไซต์เรือยาวไทย

 

 

ค้นหา
สุดยอดเว็บไซต์เรือยาวไทย เว็บบอร์ด เรือยาวจิ๋ว เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางร ...
Download !!
โปรแกรมแข่งขัน วัดหัวดง
อ.เมือง จ.พิจิตร
แบ่งสายเรือ
บ้านหอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
แบ่งสายเรือ
วัดมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
Download !!
โปรแกรมแข่งขันวัดท่าหลวง
Download ปฏิทินเรือยาว ประจำปี 2557
แก้ไขครั้งที่ 2
Update 28/07/2557
ระเบียบกติกา, ใบสมัคร, แผงรูป
วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
 photo medium1500pixel_zpsf0731f2b.jpg
ดู: 5251|ตอบ: 11
go

เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน

Rank: 1

เครดิต
20 
โพสต์รวม
UID
17083 
โพสต์เมื่อ 2010-7-27 21:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ด้วยเทศบาลตำบลพันเสา   จะจัดการแข่งขันเรือประเพณีท้องถิ่นเชื่อมความสามัคคี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี  2553 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม   2553  ตั้งแต่เวลา  08.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  บริเวณบึงลับ  หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา  เพื่อเป็นการฟื้นฟู  ส่งเสริม  สืบทอด  และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขันและรางวัล   ดังต่อไปนี้

                1.     การแข่งขันเรือ  7  ฝีพาย ประเภททั่วไป
                        1.1     ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน ฯ                 พร้อมเงินรางวัล  7,000.- บาท
                        1.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ         พร้อมเงินรางวัล  5,000.- บาท
                        1.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ         พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท
                        1.4     รองชนะเลิศอันดับ  3                          ได้รับเงินรางวัล  1,000.- บาท
                2.     การแข่งขันเรือประเภทเรือพื้นบ้าน 2  ฝีพาย   ภายในเขตตำบลพันเสา
                        2.1     ชนะเลิศ                     ได้รับถ้วยเกียรติยศ             พร้อมเงินรางวัล  5,000.- บาท
                        2.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ         พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท
                        2.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ         พร้อมเงินรางวัล  2,000.- บาท
                        2.4     รองชนะเลิศอันดับ  3                          ได้รับเงินรางวัล  1,000.- บาท

                รับสมัครเรือเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ถึงวันที่  10 สิงหาคม  2553  เวลา  12.00  น.  จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน  วันที่  10  สิงหาคม  2553  เวลา  13.00  น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา

                จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ    ณ    วันที่    20    กรกฎาคม    พ.ศ.    2553                                                                                             (นายปกรณ์  หงษ์วิเศษ)
                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา


สอบถามเพิ่มเติมที่
นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์  นักพัฒนาชุมชน 0873119163

Rank: 4

เครดิต
860 
โพสต์รวม
1173 
UID
133 
โพสต์เมื่อ 2010-7-28 09:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารครับ กีฬาสร้างความสามัคคี วันที่12สิงหาคม วันแม่แห่งชาติมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆนะครับ
http://image.ohozaa.com/i/795/pph5i.jpg[/img][/url]

Rank: 1

เครดิต
20 
โพสต์รวม
UID
17083 
โพสต์เมื่อ 2010-8-7 00:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับ  หากเพื่อนๆว่างมาเที่ยวกันนะครับ
เทศบาลตำบลพันเสา

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
218 
โพสต์รวม
212 
UID
4649 
โพสต์เมื่อ 2010-8-7 01:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ขอบคุนมากคับ

Rank: 1

เครดิต
20 
โพสต์รวม
UID
17083 
โพสต์เมื่อ 2010-8-11 13:39 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ทะเบียนเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีท้องถิ่นเชื่อมความสามัคคี  ประจำปี  2553
เทศบาลตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดี ที่  12  สิงหาคม  2553  ณ  บึงลับ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา
ประเภท  7  ฝีพาย
-------------------------------------------------------
ลำดับที        ชื่อเรือ        ชื่อผู้จัดการเรือ/เจ้าของเรือ        ที่อยู่ผู้จัดการ/เจ้าของเรือ        ลายมือชื่อผู้จัดการ/เจ้าของเรือ        ลายมือชื่อกรรมการรับเรือ        หมายเหตุ

1        พรกิติรัตน์รชนะชล        นายทัศนชัย ขุนมธุรส        33/1 ม.7 ต.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก                        081-6295950
2        พรชนะชล        นายทัศนชัย ขุนมธุรส        33/1 ม.7 ต.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก                        081-6295950
3        เทพธนูทอง        นายบุญธรรม ธูปส้มซ่า        123/1 ม.7 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        083-6277712
4        สิงห์หมู่ 3        นายจรัญ บุญคง        99/9 ม.3 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        081-6050544
5        เทพมงคล        นายพิษณุ รุ่งเรืองศักดิ์        4 ม.5 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก                        087-3075438
6        เทพสุรสีห์ 1        นายปิยพันธ์ พูลทวี        81 ม.2 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        086-9368323
7        เทพสุรสีห์ 2        นายปิยพันธ์ พูลทวี        81 ม.2 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        086-9368323
8        แม่พายสกัด        นายปิยพันธ์ พูลทวี        81 ม.2 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        086-9368323
9        สิงห์ 99        นายวันจักรี กลิ่นแย้ม        99/1 ม.9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม                        086-2053906
10        เจ็ดดาวทอง        นายวันจักรี กลิ่นแย้ม        99/1 ม.9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม                        086-2053906
11        พรหัสนัย 1        นายเสนาะ พงษ์พานิช        19 ม.9 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม                        087-3103624
12        พรหัสนัย 2        นายเสนาะ พงษ์พานิช        19 ม.9 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม                        087-3103624
13        เจ้าแม่ก้านทอง        นายสุชิน แก้วช้าง        31/1 ม.5 ต.สามง่าม จ.พิจิตร                        080-5050785
14        เพชรมงคลชัย        นายนิคม  พันมา        149 ม.1 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        081-5335352
15        น้องจันทกาณร์        นายพรายรน ศรีเมือง        36/1 ม.3 ต.บ้านคลอง จ.พิษณุโลก                        081-9532511
16        เทียบนที        นายบุญสืบจันทร์กล้า        88/3 ม.19 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        081-5334052
17        แม่พิมพ์ทอง        นายบุญสืบจันทร์กล้า        88/3 ม.19 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        081-5334052
18        เทพศักดิ์ดา        นางพิม เกิดแพร        12/4 ม.4 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        089-2706435
19        สาวลีโอ        น.ส.ภาวินี จาดเปรม        65 ม.5 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        080-5091766

20        มนต์หลวงพ่อทรัพย์        นายสมบูรณ์ นาหมัน        98 ม.5 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        087-5544053
21        สิงห์หมู่ 8        นายสละ  ไม้สมซ่า        33/1ม.8 ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก                        087-7358107
22        แม่ขวัญมงคลทอง        นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง        72/2 ม.6 ต.วัดพริก จ.พิษณุโลก                        0872061646
23        แม่สาวน้อย        นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง        72/2 ม.6 ต.วัดพริก จ.พิษณุโลก                        0872061646
24        พรปู่ดำ        นายบุญโฮม  สืบชัย        99/1 ม.1 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        0875739642
25        ห้างทองเอกพรรณ        นายบุญโฮม  สืบชัย        99/1 ม.1 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                        0875739642
268        สร้อยสำโรง        นายจีรศักดิ์  อุณเรศ        78 ม.5 ต.ท้อแท้ จ.พิษณุโลก                        0875739642
27        เชษฐ์สีทอง        นางสมควร สอนปากพิง        96 ม.5 ต.กำแพงดิน จ.พิจิตร                        088-1589335
28        สาววารี        นายโชติ  ชอนหนองบอน        19/1 ม.8 ต.ไผ่ล้อม จ.พิษณุโลก
เทศบาลตำบลพันเสา

Rank: 2

เครดิต
155 
โพสต์รวม
156 
UID
16735 
โพสต์เมื่อ 2010-8-12 18:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยนะครับ

Rank: 1

เครดิต
20 
โพสต์รวม
UID
17083 
โพสต์เมื่อ 2010-8-12 18:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ประกาศเทศบาลตำบลพันเสา
เรื่อง  ประกาศผลการแข่งขันเรือประเพณีท้องถิ่นเชื่อมความสามัคคี 2553
--------------------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลพันเสา ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่  กำหนดจัดการแข่งขันเรือประเพณีท้องถิ่น เชื่อมความสามัคคี ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  ประจำปี  2553  ขึ้น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณบึงลับ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟู  ส่งเสริม  สืบทอด  และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และปลูกฝังความสามัคคีของคนในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนสนใจและรักการกีฬา  ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  บัดนี้การแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงขอประกาศผลการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันเรือ  7  ฝีพาย ประเภททั่วไป ประเภท ก.
                1.1     ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน ฯ  พร้อมเงินรางวัล  7,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่  แม่ขวัญมงคลทอง (นายสวน  เจริญสุขรุ่งเรือง)
                1.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  5,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่  เทพมงคล  (นายพิษณุ รุ่งเรืองศักดิ์)
                1.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่   แม่สาวน้อย   (นายสวน  เจริญสุขรุ่งเรือง)
                1.4     รองชนะเลิศอันดับ  3 ได้รับเงินรางวัล  1,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่   สาววารี  (นายโชติ  ชอนหนองบอน)

2.การแข่งขันเรือ  7  ฝีพาย ประเภททั่วไป ประเภท ข.
                2.1     รางวัลชนะเลิศ        ได้รับถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล  4,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่    เทียบนที  (นายบุญสืบ   จันทร์กล้า)
                2.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล  3,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่     สิงห์หมู่ 3  (นายจรัญ   บุญคง)
                2.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล  2,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่   น้องจันทกาณร์ (นายพรายรน   ศรีเมือง)
                2.4     รองชนะเลิศอันดับ  3  เงินรางวัล  1,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่    ห้างทองเอกพรรณ (นายชำนาญ   ศรีบัว)

        3. การแข่งขันเรือประเภทเรือพื้นบ้าน 2 ฝีพาย ในเขตตำบลพันเสา
                3.1     ชนะเลิศ        ได้รับถ้วยเกียรติยศ             พร้อมเงินรางวัล  5,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่   หนองตะกู  หมู่ที่ 10
                3.2     รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่  เทพประทานพร   หมู่ที่ 9
                3.3     รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  2,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่     ตาลเดี่ยว     หมู่ที่ 3  
                3.4     รองชนะเลิศอันดับ  3  ได้รับเงินรางวัล  1,000.- บาท
เรือที่ได้รับรางวัลได้แก่  พรแสวง   หมู่ที่ 5

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                        ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2553

                                          (นายปกรณ์  หงษ์วิเศษ)
                                       นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา
เทศบาลตำบลพันเสา

Rank: 1

เครดิต
20 
โพสต์รวม
UID
17083 
โพสต์เมื่อ 2010-8-12 19:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ขอบคุณที่มาเที่ยวกันมากมายครับ
เทศบาลตำบลพันเสา

Rank: 1

เครดิต
13 
โพสต์รวม
11 
UID
14720 
โพสต์เมื่อ 2010-8-12 19:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
เดี๋ยวปีหน้าจะส่งเรือจากสุโขทัยไปร่วมแข่งขันด้วยนะครับ

Rank: 1

เครดิต
20 
โพสต์รวม
UID
17083 
โพสต์เมื่อ 2010-8-18 00:33 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
TLB
ยินดีครับ ปีหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้เร็วกว่านี้ครับ
เทศบาลตำบลพันเสา
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

การโฆษณา|รูปแบบข้อความล้วน|Thailongboat.com

GMT+7, 2014-8-30 03:05 , Processed in 0.072974 second(s), 13 queries .

Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.